Galerie: Přehrada Křetínka slaví výročí – 40 let od zahájení stavby.

Přehrada Křetínka. Základ odběrné věže s přívodním korytem (léto 1973). Bednění klenby štoly spodních výpustí s armaturou se základem odběrné věže (léto 1973). Čištění základové spáry pod základem štoly (jaro 1974). Posuvné bednění, betonáž dříku odběrné věže (léto 1974). Most na silnici Křetín-Letovice, vlevo betonárka (léto 1974). Konec zátopy části osady Dol. Základová spára hráze v místě návodní kamenné patky - levý břeh (jaro 1975). Část obce Lazinova se starou komunikací Lazinov-Letovice v době likvidace (jaro 1975). Bednění strojovny reg uzávěrů s vývarem a hrází (léto 1975). Sypání těsnící části hráze (léto 1975). Část zátopy za hrází se sjezdem ze silnice Křetín-Lazinov na starou komunikaci Letovice-Lazinov (léto 1975). První nedobrovolné nadržování (leden 1976). Průchod velké vody stavbou v lednu 1976. Bednění skluzu - střední část (jaro 1976). Přehrada Křetínka v době stavby. Přehrada Křetínka v době stavby. Přehrada Křetínka v době stavby. Přehrada Křetínka v době stavby. Hladina nádrže stoupá. Lazinov získal chráněnou zátoku. Lazinovský mlýn už pod vodou. Ovladací věž před dokončením. Přehrada po dokončení. Pohled od hráze na budoucí jezero. Před výstavbou přehrady - Lazinov s říčkou Křetínkou. Před výstavbou přehrady - pohled z místa mezi Lazinovem a Křetínem. Přehrada krátce po dokončení. Přehrada Křetínka. Přehrada Křetínka je vyhledávanou destinací různých druhů lodních závodů. Přehrada Křetínka je vyhledávanou destinací různých druhů lodních závodů. Přehrada Křetínka je vyhledávanou destinací různých druhů lodních závodů. Přehrada Křetínka je vyhledávanou destinací různých druhů lodních závodů. Přehrada Křetínka je vyhledávanou destinací různých druhů lodních závodů. Pro lidi, jejichž domy musely ustoupit přehradě, to bylo těžké. Připomíná je památník v Dolním Poříčí. Pro lidi, jejichž domy musely ustoupit přehradě, to bylo těžké. Připomíná je památník v Dolním Poříčí. Pro lidi, jejichž domy musely ustoupit přehradě, to bylo těžké. Připomíná je památník v Dolním Poříčí. Celkový pohled na hráz od betonárky (jaro 1976). Pohled na skluz s vývarem a regulací pod hrází (listopad 1978). Přehrada Křetínka v době stavby.