Galerie: Římané obchodeovali i s Germány na Břeclavsku

Ukázky římských kovových nádob z germánských bohatých hrobů ve Vysoké pri Morave na Slovensku (Nešporová/Rajtár: Laugaricio – Trenčín a okolie v rímskej dobe. Pamiatky a múzeá 2000/3, 30-33.) Ukázky římských kovových nádob z germánských bohatých hrobů v Zohoru na Slovensku (Nešporová/Rajtár: Laugaricio – Trenčín a okolie v rímskej dobe. Pamiatky a múzeá 2000/3, 30-33.) Mince s nápisem REX QUADIS DATUS Ilustrační foto. Fragment džbánu vyrobeného v provincii Panonnia z germánského sídliště v Pasohlávkách (Archiv AÚ AV ČR, Brno, v. v. i.) Fragment surového jantaru z Pobaltí nalezený na germánském sídlišti v Pasohlávkách (Archiv AÚ AV ČR, Brno, v. v. i.)