Galerie: Rok budování: nový kulturní dům v Drnholci už dostává střechu