Galerie: Vláda bronzového meče

Jeden z bronzových náramků ze souboru nálezů ze Strachotína. Bronzové meče střední doby bronzové z Boleradic, Kojátek a Kobeřic. Bronzové šperky pravděpodobně z hrobu ze Strachotína. Výběr z keramických nádob středodunajské mohylové kultury. Depot keramických nádob středodunajské mohylové kultury z Lednice.