Galerie: Vrápenci v jeskyni Na Turoldu

Počet zimujících vrápenců malých se v posledních deseti letech Na Turoldu zvyšuje. Odborníci napočítali v jeskyni Na Turoldu šest set vrápenců malých. Odborníci napočítali v jeskyni Na Turoldu šest set vrápenců malých. Odborníci napočítali v jeskyni Na Turoldu šest set vrápenců malých.