Galerie: Za soumraku bronzových civilizací

Bronzová plechová nádoba (podle: Jiráň 2008: Pravěké dějiny Čech 5). Bronzová spona kultury středodunajských popelnicových polí s růžicovou a rytou výzdobou z Dolních Věstonic (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy). Příklad variant šatových spínadel mladší a pozdní doby bronzové (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy). Příklady kultovní keramiky různě imitující předměty či části lidského těla nalezených v Lednici a Klentnici (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy). Ukázky bronzových nožů zdobených rytím kultury středodunajských popelnicových polí (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy). Výběr keramické produkce velatické kultury okruhu středodunajských popelnicových polí (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy). Výběr keramické produkce podolské kultury okruhu středodunajských popelnicových polí (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy). Nálezy součástí bronzové zbroje kultur popelnicových polí a rekonstrukce vzhledu vysoce postaveného bojovníka (podle: Podborský 2008: Dějiny pravěku a rané doby dějinné). Sídliště kultury středodunajských popelnicových polí v Lovčičkách (podle: Podborský 1993: Pravěké dějiny Moravy).