Galerie: Žáci prvních tříd na břeclavské základní škole v Sovadinově ulici dostávali své první vysvědčení