Před sto jedenácti lety se obecní výbor v Moravském Žižkově usnesl, že založí v obci na památku padesátiletého panování císaře Františka Josefa I. hasičskou jednotku. Už následující rok v únoru se do nového sboru zapsalo jednadvacet činných a šest přispívajících čle­nů.

„Po celou dobu fungování spolku se až do roku 1999 v jeho řadách vystřídalo nespočet lidí. Myslím si, že sbor měl vždy v obci své postavení a svou činností přispíval k řešení mimořádných událostí a byl i přínosem v oblasti kultury,“ míní velitel sboru Ondřej Maršálek.

Jak ale dodává, právě před deseti lety přestal sbor dobrovolných hasičů v Moravském Žižkově fungovat. A to na dlouhých osm let.

Ne každý se s tím chtěl smířit, proto se v říjnu roku 2007 dohodla na obnovení činnosti dobrovolníků v obci parta tamních mladých lidí.

„Začali jsme s opravou hasičské zbrojnice. Když jsme ji po sedmi letech otevřeli, čekalo na nás uvnitř nemilé překvapení. Budova byla značně zchátralá a už tehdy jsme přemýšleli, jestli je v našich silách dát vše do pořádku tak, aby mohla zbrojnice fungovat. Věděli jsme, že to bude běh na dlouhou trať a že nás to bude stát obrovské množství volného času a úsilí každého z členů sboru. Ale zbrojnice postupně mění svou tvář,“ usmívá se spokojeně velitel.

Zároveň také vzpomíná na jeden nepříjemný zážitek, kdy se během úklidu půdy propadl jeden z členů sboru stropem. Bylo to kvůli dlouhodobému zatékání. Na opravě zbrojnice si dodnes dobrovolníci odpracovali celkem třináct tisíc hodin. Samozřejmě zadarmo.

V současné době má sbor dobrovolných hasičů v Moravském Žižkově jednadvacet členů, z toho je dokonce i jedna žena. „Všichni jsme vybavení ochrannými obleky a pomůckami, které jsou při řešení mimořádných událostí nebo při provádění prací pro obec vždy na prvním místě. Nejdůležitějším pravidlem mezi záchrannými sbory je to, že zachránce musí vždy dbát na svoji bezpečnost a zdraví, a to i na úkor zachraňovaného,“ připouští Maršálek.

Co se týče vybavení, mají dobrovolníci k dispozici téměř vše, co je k zásahům potřeba. „Myslím si, že jsme výborně vybavení na zdolávání záplav a přívalových dešťů. Čerpací kapacita všech agregátů je pět tisíc dvě stě litrů za minutu, což je velmi slušný výkon na jednotku dobrovolných hasičů. V příštím roce bychom chtěli ještě dokoupit zdravotnické vybavení, protože všichni členové prošli kurzem první pomoci. Budeme také žádat Hasičský záchranný sbor České republiky o předurčenost k vyjíždění k dopravním nehodám, kde je toto vybavení nezbytné,“ shrnul nejbližší plány jednotky velitel s tím, že hasiči využívají i tři auta.

Jednotka prozatím spadá do páté skupiny požární ochrany. Už v příštím roce by se však měla posunout do třetí.

„Důkazem, že technika, vybavení a znalosti členů nejsou zbytečné, bylo taktické cvičení v říjnu letošního roku. Cvičení nám vyhlásilo krajské ředitelství v Brně. Zahrnovalo i hloubkovou kontrolu všech dokladů a zbrojnice. Na tvářích profesionálních hasičů bylo znát, že jsou s naší prací nadmíru spokojení a neskrývali obdiv,“ dodává k prověření Maršálek.

Hasiči zasahují především u popadaných stromů, čerpají vodu ze sklepů nebo pomáhají s vyproštěním aut. Už v příštím roce by chtěli dobrovolníci postavit i sportovní družstvo mladých hasičů.

Nepostradatelní jsou hasiči i v kulturní oblasti obce. V lednu pořádali pro dvě stě padesát lidí veřejnou zabijačku. V květnu pak pro obyvatele Moravského Žižkova připravili Májové muzicírování.

Velmi dobrou spolupráci mají dobrovolníci i s jinými spolky, například s krojovanou chasou, s myslivci či vinaři. Zajímavé akce pořádané nebo spolupořádané hasiči nebudou chybět ani v příštím roce.