Sbor dobrovolných hasičů v Hruškách vznikl v roce 1884. Již dva roky předtím dal popud k jeho založení Metoděj Matoušek, velký propagátor myšlenky dobrovolného hasičstva na regionální i celostátní úrovni. Pravděpodobně druhý nejstarší sbor na našem okrese založilo dvacet nadšenců.

„Postupně se členská základna rozrostla až na sto členů. V současnosti má sbor okolo dvaceti členů. Převážná část z nich jsou zároveň členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrušky,“ popisuje vývoj sboru jeho velitel Petr Tichý.

Jednotka je zařazena ve třetí kategorii požární ochrany. Ročně je operačním střediskem povolávána ke dvaceti až třiceti mimořádným událostem. „V posledních dvou letech pozorujeme nárůst zásahů. Díky specifické technice a tomu, že polovina členů je zároveň zaměstnána u profesionálních jednotek, vyjíždíme k zásahům do širokého okolí v břeclavském i hodonínském okrese,“ dodává Tichý.

Hrušečtí hasiči provádějí především zásahy technické. Jednotka se díky svému technickému vybavení částečně specializuje na vyprošťovací a hasební práce v těžkém terénu.

„Od října nám v garáži stojí zbrusu nová cisternová automobilová stříkačka Tatra Terno. Mimo to užíváme další speciální těžkou vyprošťovací cisternu na osmikolovém podvozku. Díky těmto cisternám je jednotka známá nejen v okolí, ale doslova po celé republice,“ pochvaluje si technické vybavení sboru velitel.

Vyprošťovací cisterna postavená na původně vojenském podvozku se osvědčila také při posledních povodních, které zasáhly náš okres. Byla jediným vozidlem schopným dopravovat k řece Moravě materiál na zpevnění hrází zaplavených lužním lesem. „Protože máme dvě velkokapacitní cisterny nechybíme u žádného velkého požáru v okolí, kde je potřeba velkého množství vody. Ostatní vyzbroj a výstroj jednotky je také na špičkové úrovni. Osobní ochranné prostředky užíváme stejné jako profesionální hasiči,“ říká Tichý.

Každé vozidlo je vybaveno plovoucím čerpadlem, elektrocentrálou, motorovou pilou a dalším zařízením. V loňském roce se hrušečtí hasiči dočkali nové dýchací techniky a přetlakové ventilace sloužící k odvětrávání zakouřených prostor. To vše díky pochopení představitelů obce a především dotací, jednak od firem, ale hlavně od Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra.

Hasiči z Hrušek však nejsou známí jen díky svému dokonalému vybavení. Dobře jsou na tom i co se týká hasičských schopností svých členů. Ti se pravidelně umísťovali na čelních místech hasičských soutěží jak ženské, tak i mužské kategorie. Pět let po sobě vyhráli Okresní přebor v požárním útoku.

Své dovednosti v posledních letech hasiči předvedli zejména při požáru firmy Moracel v Zaječí, při němž vznikla škoda okolo dvou set miliónů korun. Mnoho milionů však hasiči svým zásahem zachránili. Stejně jako při požáru v břeclavském Gumotexu.

Loni dobrovolní hasiči zasahovali při požáru v bývalém dřevozpracujícím podniku Lignum Hodonín. Ten byl při sedmi tisících metrech čtverečních požářiště největším loňským požárem.

Nedílnou součástí aktivit sboru je práce s mládeží. „Uvědomujeme si důležitost této práce pro společnost i pro budoucnost jednotky jako takové. Začínáme už od nejmladší generace, kdy prostřednictvím prezentací na nejrůznějších dnech dětí a podobných akcích ukazujeme dětem, co práce hasiče obnáší. Zároveň je nenásilnou formou učíme, jak se zachovat, kdyby se stali účastníky mimořádné události,“ prozrazuje Tichý.

Velitele mile překvapuje zájem mládeže o práci u dobrovolných hasičů. Téměř každý rok do jednotky přijde někdo nový. Nyní hrušečtí hasiči připravují zřízení Klubu mladých hasičů, kde se mladí hasiči budou připravovat na práci v jednotce.

Letos se hasiči po dlouhé době chtějí výrazně zapojit i do kulturního denní v obci. Uspořádají Den otevřených dveří, Pálení čarodějnic a na jaro plánují i oslavu sto pětadvacátého výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů v Hruškách. Na něm bude slavnostně zařazen do provozu nový zásahový automobil Tatra Terno.

Při své práci se členové sboru setkávají i s úsměvnými případy. „Tragikomicky vyznívají opakované zásahy u jednoho občana v sousední obci. Během tří let jsme k němu kvůli požáru vyjeli devětkrát. Sám pachatel už říkal, že tam jezdíme jako na cvičný polygon a měli bychom mu za to platit,“ usmívá se velitel jednotky.

HASIČSKÝ POČIN
Mezi největší požáry, při kterých loni hrušečtí hasiči zasahovali patří požár bývalé pily v Moravské Nové Vsi. Na místo jednotka dorazila mezi prvními. V tu chvíli již požár budovu zasáhl v plném rozsahu. Strop a část obvodového zdiva se zřítila. Jednotka pomocí technického automobilu osvětlovala prostor, zřídila stabilní čerpací stanoviště a zásobovala několik útočných proudů. Zásah komplikoval extrémní chlad, který způsobil zamrzání čerpadel. Požár druhého stupně jednotka dohašovala po celý následující den.

Autor: Petr Kluska