V současné době se sbor zaměřuje hlavně na práci s dětmi, pořádání kulturních akcí, jako je pálení čarodějnic, oslava patrona hasičů svatého Floriána a soutěže v požárním útoku. Každoročně mají na starosti sběr železného šrotu v obci. Také pomáhají se řízením dopravy při kulturních akcích v obci. Sbor nyní nemá zásahovou jednotku, nevyjíždí k zásahům, ale na žádost obce vyráží k popadaným stromům a k požárům na místní skládce.

Hasiči se pravidelně účastní okrskových soutěží v požárním útoku, na kterých za svou novodobou historii vybudovali třetí místo a již třikrát získali druhé místo. Nyní se mládež sboru v počtu devatenácti členů připravuje na soutěže v požárním útoku. Cílem sboru je vybudování nové hasičské zbrojnice, kde bude mít mládež odpovídající zázemí.

Hasičskou techniku tvořící většinou vozy Avie udržují zkušení hasiči v dobrém technickém stavu. Do budoucna by chtěl sbor zřídit vlastní zásahovou jednotku.

Kontrolní den ke vzniku obchvatu v Břeclavi
Obchvat: přípravné práce pokročily