Po sametové revoluci se jejich činnost postupně utlumovala, nicméně sbor fungoval dál. Nadšenci v čele se současným starostou dobrovolníků Ivanem Murínem se před šesti lety rozhodli sbor obnovit. „Znamenalo to spoustu práce, energie a hlavně volného času. Někteří dobrovolníci to časem z těchto důvodů vzdali,“ přiznává starosta hasičů.

V současné době má strachotínský sbor patnáct členů. Deset je aktivních, udržují sbor v chodu a tvoří jednotku obce. „Mezi nimi je i Aleš Vyskočil, na kterého jsme velice pyšní, jelikož jako dobrovolný hasič má na svém kontě záchranu lidského života. Navíc je i aktivním členem vodní záchranné služby na Nových Mlýnech,“ zdůraznil Murín.

Byť je podle Murína zájem mladých o hasičství mizivý, řady strachotínských hasičů rozšířilo letos na jaře několik dětí. „Nyní jich máme šestnáct ve věku od šesti do patnácti let. Zúčastnily se několika soutěží a na podzim je čeká závod požárnické všestrannosti. Do těchto malých členů vkládáme naděje a věříme, že ve sboru vydrží i jako dospělí. Kromě nich máme jednoho osmnáctiletého člena a sedmnáctiletou dívku. Jsou mimořádně aktivní, tak si je velice hýčkáme,“ prozrazuje Murín.

Aby se měli i mladí kde připravovat, bylo nutné připravit patřičné zázemí. To skýtá desítky let chátrající hasičská zbrojnice z roku 1928. Rekonstrukce stála hasiče hodně sil, v nezbytných případech pomohly i firmy. A výsledek stál za to. Zbrojnici čekalo loni v červnu slavností otevření. Jak jí, tak i sošce svatého Floriána požehnal místní farář.

Kromě spousty práce si dobrovolníci nacházejí čas na požární sport. Každoročně se účastní několika soutěží. „Více než ocenění ze soutěží si však vážím toho, že můžeme pomoci místním občanům zásahy, jako je čerpání vody ze zatopených sklepů, odstranění spadlých stromů po vichřicích a podobně,“ podotýká Murín.

Naposledy, v srpnu, dobrovolníci vyjížděli k požáru ve Strachotíně. Zpráva je zastihla na začátku soutěže v Nových Mlýnech. Přímo z nástupu těstě před začátkem klání museli vyrazit do akce. Ve Strachotíně hořel rodinný dům. „Sice jsme přišli o zápolení na hřišti, ale zvítězili jsme nad ničivým živlem,“ říká Murín s tím, že rychlým zásahem se podařilo předejít větším škodám.