Z předložených grafů klubu, které dostala k dispozici radnice vyplynulo, že klub začínal v roce 2008 s dluhem kolem 80 000 Kč, o rok později manko narostlo na jeden a půl milionu, a k poslednímu dni roku 2010 činil dluh již něco přes dva miliony korun.

„To je fakt, ke kterému se současné vedení klubu hlásí a dluh v této výši přiznává. Zároveň však jednohlasně odmítá, že by se jednalo o vytunelování, jak se šíří mezi veřejností. Dluh vznikl pouze a jen nerozvážným hospodařením a manažerskými chybami v průběhu hospodaření posledních tří let,“ přiznal základ problému předseda klubu Ivan Blaho.

Má to háček

Zástupci radnice doporučili klubu, aby bylo založeno nové občanské sdružení zaštiťující mládež, kterému by měla přijít na konto dotace ve výši 4,9 milionu korun. V tom však vidí mládežničtí trenéři několik možných zádrhelů. Na pondělní trenérské schůzi si vzal slovo mládežnický trenér Miroslav Hodonský, který dostal od současného vedení mandát k dalšímu vyjednávání s městem.

„Chápeme, že založení nového občanského sdružení nezatíženého dluhy z minulosti má z pohledu radnice logické opodstatnění, ale současně má také svá úskalí. Jedná se například o přeregistrování hráčů patřících nyní HC Břeclav, kdy každý z těchto hráčů má svoji tabulkovou hodnotu. Pokud by tedy současný klub měl ukončit svoji činnost a přeregistroval hráče na nový subjekt zdarma, tak by se věřitelé zaniknuvšího klubu asi oprávněně ptali, proč tak klub učinil, když si byl vědom svých závazků a hodnota jeho hráčů tyto závazky vysoce převyšovala,“ narýsoval Hodonský první možný háček.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Hokej v Břeclavi je před krachem

„Další varianta, která může nastat je, že představitelé nynějšího HC hráče na nový subjekt nepřeregistrují, a tak sice bude nový klub, ale bez hráčů. Navíc je zde nezanedbatelná skutečnost. Dotace byla dle platné smlouvy s městem schválena pro HC Břeclav, a ne pro jiný klub. Z toho vyplývá fakt opětovného schvalování dotace zastupitelstvem. A tak mohou nastat situace, kdy bude existovat nový klub, který bude mít hráče, ale ne dotaci, nebo obráceně, bude mít dotaci, ale zůstane bez hráčů,“ předložil trenér nepříliš optimistické varianty.

„Během několika jednání se k nám dostala informace, že smlouvu mezi městem a HC Břeclav o poskytování dotace ve výši 8,9 milionu korun, která byla uzavřena do konce roku 2012, údajně nelze vypovědět. Klub by tedy mohl trvat na poskytnutí dotace v celé její výši, ale všichni si jistě dobře si uvědomujeme, že současná finanční situace v městské pokladně není taková, aby si město mohlo dovolit tak vysoké dotační plnění, a navíc, že zde není místo pro ultimata, ale naopak by se měla vést konstruktivní jednání, vedoucí k záchraně břeclavského hokeje,“ dodává Hodonský s tím, že by mělo jít všem především o zachování kontinuity výchovy mladých hokejistů ve městě, protože už tu v minulosti dva krachy byly a nikdo se nechce znovu odrážet od úplného dna.

K zachování současného občanského sdružení a kompromisu mezi radnicí a klubem vyzývali i ostatní trenéři, o dalším osudu ale bude rozhodnout ale bude muset členská schůze současného hokejového klubu.

„Jak jsme předsevzali, my na svých místech nelpíme a jsme ochotni je dále předat lidem, které město navrhne a schválí k tomu, aby si zajistilo dohled nad financováním hokejového klubu,“ nabídl předseda své křeslo do budoucnosti někomu ze svých možných nástupců.

Sezóna se dohraje

Současné vedení zajistilo i dohrání letošní sezóny. „My už jsme vedli jednání s firmami, které u nás mají pohledávky a dohodli jsme se s nimi na splátkovém kalendáři. Úspěšně dopadla i jednání s firmou Bors, která nám zajišťuje odvoz hokejistů k venkovním utkání, a které také dlužíme peníze. Jejich generální ředitel nám přislíbil, že pokud s firmou budeme i nadále spolupracovat, nemá problém autobusy pro mládež vypravit. Přeprava dětí tedy bude zajištěna. A-týmu už zbývají pouze výjezdy do Hodonína a na Techniku, což se dá zvládnout vlastní dopravou tak, aby klub nemusel zbytečně na tyto krátké vzdálenosti vypravovat autobus a navyšovat tak dluh.

Pomohl i fanklub

Dospělým hokejistům nabídl pomoc i jejich oficiální fanklub, který prostřednictvím svého předsedy nabídl trenérům áčka i hráčům svůj finanční fond k uhrazení nákladů na benzín při posledních výjezdech na venkovní utkání, aby se sezóna důstojně dohrála a klub neinkasoval pokuty za nedostavení se k zápasu.

Nakonec představenstvo klubu ještě uvedlo na pravou míru informaci o vysokém počtu trenérů v roce 2010. „Je fakt, že se počet trenérů a jejich asistentů se u nás navyšoval. Ten seznam, který ale radní dostali, byl seznamem všech členů realizačních týmů, kteří se o klub starali od roku 2008 do roku 2010. Kromě sedmi hlavních trenérů tam byl i větší počet pomocníků, kteří vypomáhali na trénincích mládeže. Jde převážně o mladé hráče našeho A- a B-týmu, kteří učili děti bruslit, připravovali tréninky či byli využíváni jako střelci na tréninku gólmanů. Kromě trenérů však byli na tomto seznamu uvedeni sekretáři klubu, vedoucí týmů, masér a kustodi. Nejednalo se tak pouze o trenéry, jak bylo prezentováno radnicí a v tisku,“ vysvětloval skutečný stav věci člen představenstva klubu Petr Pláteník.

„Navíc některá z těch jednatřiceti zmiňovaných jmen už v klubu v roce 2010 nepůsobila, tudíž jim nebyly vypláceny žádné odměny a jejich okénko s výší odměn tak zůstalo prázdné. Klubem tedy za poslední tři roky prošlo jednatřicet členů realizačních týmů, kteří ale v klubu nepůsobili zároveň,“ dodal.