I proto jsme se zeptali dvou zástupců z vyjednávacího týmu Passvilanu Martina Maťašovského a Ctibora Bartoše. Oba se kolem břeclavského hokeje pohybují dlouhodobě a právě oni pomáhali vypracovávat strategii, týkající se organizačních záležitostí nového hokejového klubu.


Co říkáte na argument, že jste nepředstavili žádnou vizi práce s mládeží rodičům těchto hráčů?
Bartoš: Dokument o řízení klubu jsme předložili již v počátcích jednání na radnici i zástupcům HC Břeclav. V něm se jeden celý bod věnuje práci s mládeží. Takže náš plán, jak vést a pracovat s mládežnickými kategoriemi, tu je už dlouho. Možná jsme udělali chybu, že jsme ho nepředstavili také rodičům mladých hráčů, ale domnívali jsme se, že jsou si všichni vědomí, že se pořád bavíme o záchraně hokeje jako celku, a každému jde jen o to, aby se tu hokej hrál.

Můžete tedy konkrétně představit vaši vizi, jak pracovat s mládeží?
Maťašovský: Nebudu tu zdlouhavě popisovat celý obsah dokumentu, který o tomto pojednává, ale každopádně můžu říct, že zdravý rozvoj hráčů bude stavěný nad úspěchy týmů. Nechceme hráče po odborné stránce vytěžovat nad jejich maximální výkonnost pouze za cílem dobrého umístění týmu v soutěži. Chtěli bychom, aby absolvovali komplexní tréninkový program, obsahující kromě tréninků a zápasů také složky regenerace jako například bazén, kompenzační cvičení a podobně.

V dokumentu, který jste předali městu je uvedené, že budete klást důraz na komunikaci s rodiči hráčů. Jak si to představujete?
Maťašovský: Víš, komunikace s rodiči je důležitá, abychom dokázali rozeznat a lépe se vžít do situace samotného hráče, jeho potřebám a také případným problémům. Ke každému hráči musí být přistupováno individuálně.

Martine, ty pracuješ i pro kanadský hokej. Můžeš získané zkušenosti nějak využít i v Břeclavi?
Maťašovský: Chtěl bych, aby byli hráči učení odpovědnosti vůči klubu, ale co je ještě důležitější, vůči svým spoluhráčům a týmu. Ochota reprezentovat klub by měla být jednou z priorit hráčů. S touto souvislostí se budeme snažit také investovat finanční prostředky na reprezentaci klubu a města Břeclavi pomocí našich hráčů.

Jak toho chcete dosáhnout?
Bartoš: Chtěli bychom všechny hráče klubu vybavit týmovým oblečením a s postupem času dosáhnout toho, aby rodiče nemuseli kupovat kompletní výstroj pro své děti. Všechno je závislé na financích. Určitě bychom chtěli první sezonu zdarma vybavit hráče týmovým oblečením a snažit se zajistit chybějící části výstroje tak, aby rodiče viděli, že vybrané příspěvky se vrací dětem materiálně zpět.

V jaké výši plánujete nastavit členské příspěvky?
Bartoš: Příspěvky zůstanou na stejné hodnotě, jako byli poslední sezonu.

Jaký záměr máte s mládežnickými trenéry, kteří nyní v klubu pracují?
Maťašovský: Určitě budeme se všemi trenéry jednat a budeme se snažit dohodnout na vzájemné spolupráci.