První zmínku o zimním stadionu najdeme 15. února 1967. Pisatel (Sň) uvádí informace Městského Národního výboru (MěstNV) v Břeclavi, že výstavba zimního stadionu je připravena.

Přesný začátek prvních terénních prací však nelze určit.

Je možné vydedukovat ze snímku z 24. července 1969, který již ukazuje betonáž plochy pro kluziště.

Je možno uvažovat o začátku prací na jarní měsíce 1969 nebo podzim 1968.

Článek z 20. srpna informuje, že práce na stadionu pokračují pomalým tempem vlivem vládního opatření o kapacitě podniků a malým pochopením břeclavských závodů.

MěstNV však rozhodl, že práce budou pokračovat i za těchto obtížných podmínek.

Fotografie z týdeníku z 22. července 1971 je především výzvou pomoci brigádnickými pracemi.

Na snímku je skupina pracovníků Transporty (dnešní 0tis) Břeclav při brigádnické pomoci.

Další fotografie ze srpna 1971 je konkrétnější, ukazuje montáž konstrukce provozní budovy, která měla být dohotovena do září a mělo následovat vyzdívání.

Předpoklad o dokončení kluziště do konce roku 1971 nebyl splněn, protože teprve v říjnu začíná kladení chladících trubek.

Koncem listopadu se se však silně hnuly ledy. Příchod prvních mrazů přinutil MěstNV k pozoruhodné akci. Během čtyř dnů byla zabetonována plocha 1800 m².

Firmy pracovaly od 6 do 18 hodin, od 18 do 6 ráno nastupovala parta oddaných nadšenců.

V září 1972 přichází informace o dokončení hrubé stavby provozní budovy a další výzva k brigádnické výpomoci.

Slavný den je 23. listopadu 1972, kdy je předána ledová plocha ke zkušebnímu provozu a ještě slavnostnější 1. prosince 1972, kdy byla slavnostně otevřena zástupci města a okresu.

Hlavní úkol byl splněn, další práce však pokračovaly až do konce roku 2008.