Přenesení písma na plátno se v českém výtvarném prostředí objevuje v šedesátých letech minulého století třeba u Jiřího Koláře, Zdeňka Balcara nebo Ladislava Nováka. Eduard Ovčáček využil ve výtvarném umění moderních přístupů. Je například autorem vizuální a experimentální poezie a zabývá se i počítačovou grafikou. Patří k průkopníkům serigrafie v Čechách. V současné době působí jako pedagog na Ostravské univerzitě.

Miloš Urbásek, který zemřel v roce 1988, postupně přenesl svůj zájem ze znaků na prostor kolem písmene a v něm samotném. Písmena nahradil šrafováním, tahy pastelem či štětcem. Tyto záznamy rukou prosvítají pod vrstvou jiné barvy. Obrazy pak získávají novou dimenzi – zachycené světlo vytváří na plátně mlžný opar a dává mu tak téměř nehmotný ráz . Výstava děl obou autorů potrvá v mikulovské Galerii Závodný do devátého března.