Nový kalendář se ohlíží za premiérami právě končícího roku. Na fotografiích čtyř autorů přibližuje jak pohádkovou divadelní hru legendární autorské dvojice Voskovec a Werich Robin zbojník v režii Jiřího Brabce, tak drama bratrské dvojice Alois a Vilém Mrštíkovi Maryša v režii Aleny Chalupové. Na padesáti barevných i černobílých fotografiích jsou zachycené základní dějové okamžiky obou her v podání herců boleradického souboru.

Kalendář je k dostání v Boleradicích v pokladně divadla, na úřadě městyse a také v prodejně smíšeného zboží Dany Křižákové.