O původní zpracování pro divadelní prkna se zasloužil Cyril Metoděj Hladký. „Po jeho příchodu do Boleradic jej tehdejší farář Filip Toufar přijal za svého pomocníka. Roku 1897 pak Hladký uskutečnil první divadelní představení – Kříž u potoka. Stal se jeho organizátorem, režisérem i tvůrcem kulis," uvedla předsedkyně spolku Iva Kahounová, která se ujala režisérské role.Boleradičtí ochotníci se představí s novou hrou Kříž u potoka. Zdroj: Jindřich Kahoun

Dramatizaci Kříže u potoka v novém podání Pavla Ondrucha objevila a připravila k inscenování její matka Alena Chalupová, která je v boleradickém divadle dlouholetou režisérkou a herečkou. „Zkoušet jsme i s ní začali v červnu, ale zhoršení jejího zdravotního stavu jí nedovolilo v začaté práci pokračovat, a tak mi v září předala režii," osvětlila předsedkyně.

Kdy na hru zajít
- sobota 14. ledna v 19.30 hodin
- neděle 15. ledna v 15.00 hodin
- neděle 19. února v 15.00 hodin
- sobota 25. února v 19.30 hodin
- neděle 26. února v 17.00 hodin

Pavel Ondruch se ve venkovském dramatu soustředil na osud šestice postav – Evy, její mladé macechy, bratrů Potockých, jejich matky a jejich děvečky. „Postavu Evy ztvární Jana Kahounová, kterou mohli diváci vidět například jako Popelku nebo jednu z dívek v Divé Báře. Mařičku, děvečku u Potockých, hraje Jana Glocová. Našim divákům známá jako představitelka Maryši či Báry. Ilona Pelikánová hraje matku Potockou," vyjmenovala Kahounová.

Dále se v roli vdovy představí Štěpánka Veselá a bratry Potocké ztvárňují Karel Svoboda a Juraj Háder. „Hraji Štěpána, na jehož rodinu byla uvalena kletba. Za ženu si vezme Evu. Pro mě je tam nejdůležitější ten protipól. Eva je chytré děvče. Štěpán je velmi charismatický, ale intelektem jí absolutně nedosahuje," nastínil část děje Juraj Háder, pro kterého je to již desátá inscenace v Boleradicích.

Ve hře si podle něj každý může najít i souvislost se současnou dobou. „Na jednu stranu to může vypadat, že je to věc velmi neaktuální, která se v dnešní době nemůže stát. Na druhou stranu mi hra přijde celkově o souboji s hloupostí a jednoduchostí. A vlastně v tomhle je hra velmi aktuální," zamýšlel se nadaný ochotník.

Boleradičtí ochotníci se představí s novou hrou Kříž u potoka. Zdroj: Jindřich Kahoun