Bornův autorský rukopis je originální a nezaměnitelný. „Vtiskl podobu známým knižním postavám, jako je například Mach a Šebestová, Žofka nebo Pipi dlouhá punčocha. Celkem ilustroval více než dvě stě třicet knih," uvedla kurátorka Nina Kuhnová z Městského muzea a galerie Břeclav, které výstavu pořádá.

o autorovi
Adolf Born se narodil 12. června 1930 v Českých Velenicích 
v rodině železničáře. Po absolvování střední školy nastoupil na pedagogickou fakultu Karlovy univerzity, kde studoval výtvarnou výchovu. Odtud přešel na Vysokou školu uměleckoprůmys­lovou, kde navštěvoval ateliér profesora Antonína Pelce. Svůj výtvarný talent začal nejprve uplatňovat jako ilustrátor, často humorných povídek. Současně se začal věnovat i karikatuře a záhy se stává velmi známým 
i v zahraničí. Od roku 1960 je už uznávaný po celém světě a za své dílo získává řadu ocenění.

Jak připomněla, jubilant se věnuje také volné tvorbě. Pronikl rovněž na filmová plátna. Kromě kreslených pohádek kupříkladu i díky sérii filmů „o básnících".

V Bornových obrazech často vystupují polidštěná zvířata, nebo naopak lidé se zvířecími rysy. „Každé dílo v sobě nese notnou dávku narace (zprostředkování děje vyprávěním pozn. redakce), často humorný podtext, vždy však milou myšlenku. Mnohdy v nich cítíme i autorovo zalíbení ve starých časech Rakousko-Uherska. Pánové s upravenými kníry a dámy v elegantních kloboucích jakoby doplňují jeho poetické myšlení," popsala kurátorka.

Doménou Bornova díla je ovšem grafika, a to suchá jehla, lept a litografie. „Zejména v poslední jmenované technice dosáhl opravdového mistrovství," vyzvedla Kuhnová.

Výběr z díla Adolfa Borna v břeclavské synagoze budou mít zájemci poprvé možnost vidět v den, kdy se velikán české ilustrace dožívá pětaosmdesáti let. Tedy v pátek. Vernisáž začne za přítomnosti autora v sedmnáct hodin.