Eva Černohorská získala základy výtvarného řemesla na Pedagogické fakultě Univerzity J. A. Komenského v Trnavě. Kromě výtvarné výchovy vystudovala i matematiku a deskriptivní geometrii, poté s aprobací učila jako profesorka výtvarné výchovy a matematiky na Gymnáziu v Břeclavi. Celoživotně je tak spojená nejen s místní scénou výtvarníků, ale i školstvím. Známá je také kvůli přednáškám z historie umění s Klubem přátel umění v Břeclavi.

Dnes je Eva Černohorská již v důchodu, ale stále žije a tvoří v Břeclavi. Pochlubit se může celou řadou autorských i kolektivních výstav. Jak pořádající břeclavské muzeum uvádí, ve své tvorbě výtvarnice vystřídala mnoho technik.

Zatímco zpočátku pracovala s textilem a batikou, v polovině devadesátých let minulého století si nejvíce oblíbila techniku papírové koláže. Ta u ní nakonec převážila a často úplně vytlačila štětec a paletu. A to navíc s osobitým pojetím a technologickými postupy.

Barevné, bílé či šedivé papíry výtvarnice často trhá a stříhá, a poté z nich cílevědomě skládá nová témata a cykly.

Častou inspirací jsou pro Černohorskou obrazy z přírody, krajiny, ale i náboženská témata a různé ornamenty. Na originálních obrazech lze sledovat i lidské postavy, zvířata a květinové motivy. Tvary pečlivě rozebírá a podle svého rukopisu je znovu člení do nových působivých celků.

K návštěvě synagogy, v níž naleznou návštěvníci i stálou panelovou výstavu věnovanou židovství v Břeclavi, lze využít právě nadcházející víkendové volno.

V sobotu a neděli má odsvěcená památka otevřeno od třinácti do sedmnácti hodin, v týdnu pak od úterý do pátku od deseti do sedmnácti hodin.

Za návštěvu synagogy zájemci zaplatí třicet korun, děti a důchodci jen poloviční sumu.

PETR VLASÁK