Soubor založil před lety s přáteli především proto, aby až děti vyrostou, měly už některé folklorní zvyky 
zažité. „Chceme, aby mohly různé aktivity posunout dál, než jsme schopní nyní my, jejich předchůdci. Hustopeče coby spádové město má příhodné podmínky pro sdružování nejen místních, ale 
i přespolních, kteří si do svých obcí mohou odnést inspiraci," říká Blažek, který si jako obor svého vysokoškolského studia vybral etnologii, tedy studium společnosti a různých kultur. Svému koníčku se tak nevěnuje jenom ve volném čase, ale rovněž ve škole.

S dětmi z Krajcárku vystupovali již i na několika akcích mimo město. „Jiných dětských plesů se zatím nezúčastnili, ale vždy se moc těší na den, kdy se nastrojí do krojů. Předloni měli navíc zájem o pořízení krojů i v místní základní škole Nádražní," vypráví folklorní nadšenec, který se hodů účastnil poprvé před šesti lety.

Zkušenosti s vedením dětského folklorního souboru při zrodu Krajcárku Blažek neměl. „Ale práce v něm a koneckonců i její výsledky mi jsou satisfakcí. Nejvíc asi radost v očích dětí, které se stále dovedou bavit jako naši předci, i když se narodili v moderním světě. Snad i mimohustopečské děti navštěvující kroužek se potom, co odrostou, ve svých obcích zasadí o rozvoj, popřípadě obnovu zaniklých tradic," doufá Hustopečan.