„Snímky poslaly asi dvě desítky lidí. Čekali jsme sice větší zájem, ale víme, že šlo o první ročník a návštěvníci na to zatím nejsou zvyklí. Na druhou stranu přišly celé série fotografií v černobílém provedení. Někteří fotografové pracují jako profesionálové," bilancovala Dagmar Humpolíková, jež má v Hustopečích na starosti marketing a kulturu.

První místo obsadila Alena Jislová – Jedličková, druhé Jaromír Šauer, třetí Eva Bartusková a čtvrté Miroslav Fryželka.

4. místo: Miroslav Fryželka
3. místo: Eva Bartusková1. místo: Alena Jislová – Jedličková