Centrum ekologické výchovy Pálava ve spolupráci se Základní školou Valtická pořádá k tomuto výročí výtvarnou soutěž.

Žáci se mohou až do poloviny dubna přihlásit se svými pracemi. Ztvárnit je mohou různými technikami. Výtvarná díla budou hodnotit známí mikulovští výtvarníci ve čtyřech kategoriích. Výtvarné práce budou vystaveny v městské galerii.

Rudolf Gajdoš se narodil 26. ledna 1908 v Měříně na Českomoravské vrchovině. V jedenácti letech se s rodinou stěhoval na jižní Moravu do Lednice, do kraje svých předků. Začal studovat architekturu v Brně, po roce však přešel na Akademii výtvarných umění do Prahy. Tam se stal žákem figurální malby profesora Maxe Švabinského. Po absolutoriu byla jeho výtvarná cesta velmi pestrá.

V letech 1936 – 1939 se stal uměleckým poradcem firmy Baťa ve Zlíně. V této době vytvořil řadu figurálních studií a obrazů motivovaných zlínským vlivem. V těžkých dobách nacistické okupace mu bylo znemožněno pobývat na jižní Moravě.

Od roku 1947 bydlel se svojí rodinou opět v Lednici. Byl pověřen správou historických a uměleckých památek Lednicka a Valticka. V Mikulově žil a tvořil od roku 1951 až do své smrti v roce 1975.

Jeho výtvarné dílo, téměř třináct set prací, z nichž připadá na mikulovské období asi devět set, postihuje specifiku krajiny jižní Moravy. Známé je nejrozměrnější Gajdošovo dílo na mikulovském zámku – freska na stropě Sálu předků, kde zobrazil život lidí na jižní Moravě.⋌