„Na začátku všeho byla prosba Moniky Vintrlíkové z Lodní dopravy Břeclav, jestli bychom jim v muzeu nepomohli připravit k jejich desetiletému výročí plaveb po Dyji nějaké kulturní pořady. Když jsme se spolu pak bavily i o tom, co všechno řeka Dyje lidem přinesla, vzešel nápad i na sepsání,“ popisuje prvotní ideu ke knize Fenomén řeky Dyje Káňová.

Jak dodala, kniha by měla být určitým kompromisem mezi odbornou a populární literaturou. Hlavně proto, aby si ji nepřečetli jenom lidé z Břeclavska, ale i turisté, kteří do města přijedou. „Řeku Dyji bych chtěla představit po její přírodní, geologické, hospodářské, kulturní i společenské stránce. Každá řeka tvoří historickou tvář města, u ní se lidé usazovali, stimulovala jejich hospodářský vývoj. Ale i naopak obyvatelé, kteří začali ovládat techniku, si začali řeku přizpůsobovat k životu,“ objasňuje témata v knize historička s tím, že například v Břeclavi rozdělila řeka Dyje město na centrum a její městské části.

Pro jednotlivé kapitoly, které se úplně netýkají historie, chce Káňová oslovit i další odborníky. „Bude se to týkat například přírodovědy. Ale potřebuji pomoct i s částí o vodohospodářství či regulací Dyje,“ uvádí. Málokdo prý třeba ví, že město na začátku dvacátého století lehce připomínalo Benátky. Neregulovaná Dyje totiž měla spoustu potůčků.

„Informace budou pro lidi určitě zajímavé. Chystám i kapitolu o mostech či železnici,“ prozrazuje Káňová, která předpokládá, že kniha bude mít více než sto stránek.