V pátek 28. září se mohou všichni příznivci folklóru přijít v 17 hodin na hřiště Lipová podívat na stavění máje, zahraje i cimbálová muzika Guráši. V sobotu bude krojovaná mládež zvát po celém městě k večerní zábavě, která se koná od 19.30 v sále městského kulturního střediska. K tanci bude hrát dechová hudba Zlaťulka. V neděli následuje slavnostní mše, v 15 hodin zábava na hřišti a od 19.30 v sále. Zahraje dechová hudba Legrúti.