Lidé si ho spojují především s pěveckým sborem Virtuosi di Mikulov, jehož je duchovním otcem. Bývalý učitel na gymnáziu je ale také už devatenáct let městským kronikářem. „Za léta, po která se věnuji kronikářství, jsem shromáždil obrovské množství informací. Současně vím, že mikulovští občané mnohdy tápají při setkání s mikulovskými reáliemi,“ vypráví Vrbka, jak se nápad na vydání knihy rodil v jeho mysli.

Myšlenka se zalíbila starostovi, radě a nakonec i ostatním zastupitelům města. V současnosti tak už vzniká realizační tým odborníků – například lidí z regionálního muzea nebo regionálního archivu.

„Nepůjde ovšem o odbornou nebo dokonce vědeckou práci. Má to být především služba veřejnosti,“ zdůrazňuje Vrbka. V dosavadních knihách je podle něj obtížné jen třeba najít informaci o první zmínce o Mikulově nebo o výšce Svatého kopečku. „Poslední publikace o Mikulově – Město, ve kterém zpívají domy – vyšla před více než desíti lety. Je mimořádně pěkná, ale spíše dárková, pro návštěvníky,“ míní.

O Mikulově pro každého má naopak být jakousi rukovětí mikulovského občana. V knize by se měli lidé dočíst také o zajímavých osobnostech, a to i ze současnosti, měli by najít spoustu obrázků a odkazů na další literaturu i internet. „K problematickým tématům by se měli vyjádřit představitelé odchylných názorů. Knížka by neměla čtenáři vnucovat hotový názor,“ líčí svou představu muž, který už také načrtnul budoucí členění knihy.

„První část pohovoří o historii do roku 1920, druhá využije kronikářských záznamů mladšího data a bude klást důraz na posledních dvacet let historie. Ve třetí lidé najdou slovníček pojmů. Nebude samozřejmě chybět ani obrazová příloha,“ nastínil Vrbka.