Soubor totiž vystoupí vúterý 29.ledna v18hodin vevangelickém kostele vKloboukách uBrna. Jejich program je sestaven ztanců, krátkého divadelního vystoupení a zinstrumentálního koncertu, vněmž zazní skladby barokních mistrů J. S. Bacha a G. F. Händela, klasiků W. A. Mozarta, F. Mendelsona, C. Franka, L.V. Bethovena, A. Dvořáka a korejskésongy.

Historie tohoto souboru začala vlétě 1997, kdy poprvé vystoupil na slavnosti třicetiletého výročí Presbyteriánského korejského sboru vTorontu. Od té doby pořádá sbor již deset let misijní cesty, převážně do USA, Kanady, Japonska a Asie. Letos poprvé jejich cesta zamířila do Evropy.