Součástí mše svaté bude také vystoupení Nandora Szederkenye (housle od Ferdinanda Gagliana z roku 1762) a jeho dcery, harfistky Katriny. Nandor Szederkenyi studoval u Jenö Hubaye, později na vysokých školách v Budapešti, Výmaru a v Moskvě.

Má za sebou četné nahrávky pro rozhlas, sólové koncerty v Evropě a Kanadě, kde jako profesor dovedl své žáky k mezinárodním úspěchům. Mezi jeho největší úspěchy patří sólové vystoupení v Carnegie Hall v New Yorku. Dcera Nandora Szederkenye Katrina Szederkenyi vyhrála četné národní i mezinárodní ceny a v roce 2008 debutovala ve Wiener Konzerthaus. Slavnostní mše se zúčastní i kníže Hans Adam II. von Liechtenstein a zástupci města Břeclavi a Jihomoravského kraje.