Představí v ní průřez svojí tvorbou, která je reflexí jeho pobytu v cizině, lásky k vínu, rodnému kraji, ale i medicíně a muzice. „Jiří Holásek v roce 1954 spoluzaložil dnes už věhlasný soubor Břeclavan. Ovládá hru na cimbál, housle, gajdy, fujaru, varhany 
a další nástroje," vyjmenovala kurátorka Nina Kuhnová 
z pořádajícího Městského muzea a galerie Břeclav.

Osud Holáska zavál na vzdálený sever, na třicet let se stalo jeho druhým domovem Švédsko. „Vypracoval se tam ve velmi uznávaného lékaře, dokonce byl v lékařském týmu krále Gustava VI. Adolfa, s nímž se později spřátelil. Byl také zvolený do stínového parlamentu, rady svobodného Československa a dočkal se 
audience u papeže Jana Pavla II.," připomenula Kuhnová.

I přes všechny své aktivity se ale poštorenský rodák stále aktivně věnoval umělecké tvorbě. V poslední době ve svém domě s ateliérem v Sedleci maluje zejména krajiny, vinné sklepy nebo polní cesty. „Kromě krajinomaleb bude na výstavě možné shlédnout i abstraktnější tvorbu Jiřího Holáska, ve které je však vždy patrná inspirace přírodou nebo medicínou. Kromě tempery zde bude několik akvarelů, olejů, ale 
i asambláží nebo bronzových odlitků," přiblížila připravovanou výstavu kurátorka.

Vernisáž je na programu 
v úterý dvacátého října v pět hodin odpoledne. Vystoupí na ní Gajdošská muzika ze Starého Poddvorova.