Jsou v ní uloženy staré náhrobky. Při nedělním zahájení turistické sezóny byly tajemné prostory pro řadu návštěvníků velkým lákadlem.

Tím spíše, že prohlídka kostela i krypty byla spojena s detailním výkladem děkana Václava Fišera. Zájem byl velký, a tak se prohlídka z plánované půl hodiny protáhla na hodinu. Krypta je nejstarší částí kostela pocházející z roku 1230. Díky památkářům se zachovala i pro dnešní návštěvníky. Na podlaze jsou uloženy staré náhrobní kameny. „Jakmile se nám uvolní peníze, necháme kameny nainstalovat okolo zdí. Budou zde k nahlédnutí jako stálá expozice,“ slíbil Fišer.

Marie Trojanová