K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Jožky Severina. Vystoupí mužské sbory z Ladné, Charvátské Nové Vsi, Poštorné a Prušánek. Obecní úřad a chasa Ladná o den později zvou na tradiční krojované hody, které se konají v neděli 23. září a v pondělí 24. září. Hraje dechová hudba Ištvánci. V sobotu 29. září
uzavřou hodové veselí v Ladné tradiční hodky. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Pivoňka.