Mladé Evropany z Rakouska, Turecka, Portugalska, Maďarska a Rumunska hostí na jihu Moravy Evropské centrum mládeže Břeclav, pro které je to už několikátý projekt.

„Se šířením Evropské pohádky chceme začít co nejdříve. Na závěr projektu, tedy v úterý sedmého září v jedenáct hodin dopoledne, sehrají účastníci pohádku pro širokou veřejnost před budovou lednických lázní,“ pozval zájemce prezident sdružení Michal Žižlavský. Jak dodal, pohádka, která odráží kulturní odlišnost zúčastněných národů vyjde také v připravované dvojjazyčné publikaci, kterou chce sdružení rozšiřovat k co největšímu počtu dětí v celé Evropě.

Nová Evropská pohádka by měla mít především schopnost stát se pohádkou, která bude známá po Evropě a číst si ji budou všechny děti.