Akci mohou využít obyvatelé města pod Pálavou, ale i ti z dalších koutů jižní Moravy. „Zapojit se mohou lidé všech věkových kategorií. Přednostní právo mají sice Mikulovští, ale jako každý rok se budu snažit vyhovět všem, pokud to prostory galerie umožní," řekla městskému zpravodaji galeristka Chludilová, podle níž událost už zdaleka přesáhla hranice Mikulova.

Připravovaná výstava tradičně patří v Eframu k nejnavštěvo­vanějším. Zájemci mají k dispozici mail sylva.chludilova@seznam.cz nebo telefonní číslo 723 329 770. Vernisáž se uskuteční jednadvacátého února od čtyř hodin odpoledne. Posledním výstavním dnem se pak stane třicátý březen.