Právě s Hustopečemi je československý prezident úzce spjat. V letech 1861-1863 tam studoval na bývalé piaristické reálce a na místním hřbitově jsou pochováni jeho rodiče. Hold památce prezidenta osvoboditele vzdali zástupci města Hustopeče a slovenských Kopčan, rodného místa Masarykova otce.

Výjimečnost aktu dodaly tóny linoucí se z nástrojů Ústřední hudby armády České republiky, pod jejichž taktovkou zazněly i obě národní hymny. „Hustopečská oslava se podle mě vydařila, ale není to izolovaná akce. Vzpomínkové akty začaly v Lánech, posléze v Hodoníně a zakončil to dnešní den s domáckou atmosférou v našem městě,“ uvedl hustopečský starosta Luboš Kuchynka.

Silné Masarykovo pouto k Hustopečím dokazuje památník vysílající iniciály TGM do vesmíru, Masarykova naučná stezka a řada pamětních desek, k nimž včera přibyla další, tentokrát z dílny medailéra a portrétisty Štefana Novotného. „Byl jsem vyzván udělat za podpory mé a nadace rodu Markhot reliéf mladého Tomáše Garrigue Masaryka, který zaslouženě budí úžas již dnes i za hranicemi České republiky, kde žijí naši sympatizanti, se kterými jsem v kontaktu,“ upřesnil novou pamětní desku vyobrazující teprve pětatřicetiletého Masaryka František Malík.

Pamětní desku slavnostně odhalili u vchodu do Městského kulturního střediska, bývalé tiskárny bratra Ludvíka Masaryka, která sehrála důležitou roli v Masarykově boji o pravost Rukopisů. „Byl to člověk optimisticky myslící s nesmírně pozitivními lidskými vlastnostmi, které mohou být dodnes využity v celé řadě lidských činností. Měl své zásady, svou osobní hygienu duchovní, ale i psychickou,“ dodal Josef Michaláč z Občanského združenia Hrúdy v Kopčanech.

KATEŘINA KOPOVÁ