Osaměle stojící staré duby jsou výraznou dominantou břeclavského Pohanska. V jejich útrobách žijí například vzácní brouci včetně tesaříka obrovského nebo pestrobarevných krasců, k hnízdění je využívají dravci i desítky čápů. Hlavně ale utvářejí neopakovatelný ráz této krajiny.

„Na Pohansko to mám z domu kousek, a tak se logicky stalo cílem mých prvních fotografických procházek. Přestože časem jsem za fotkami začal jezdit po celém světě a v různých soutěžích bývají často nejpopulárnější ty z nejvzdálenějších zemí, kouzlo fotek z Pohanska je právě v ucelenosti celé série. Na výstavě představuji snímky pořízené v uplynulých šesti letech. je na nich zachycena atmosféra nejrůznějších ročních i denních období," říká Miklín.

Fotografie doplňují popisky. Návštěvníky seznámí s přírodou, krajinou i historií této oblasti, která je předmětem autorova zájmu nejen fotografického, ale i odborného. Jan Miklín je totiž doktorandem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

„Soutoku a vývoji jeho krajiny se věnuji ve své dizertační práci a právě díky starým leteckým snímkům jsem si uvědomil, jak výrazně se Soutok za poslední století proměnil. Z oblasti různě otevřených lesů, mnohde připomínající spíše africkou stromovou savanu, se stala stejnověká lesní plantáž. Spolu s rozvolněnými lesy i dubovými velikány pomalu mizí množství druhů, vázaných na tyto podmínky. A nejsou to jen často zmiňovaní brouci, ale i spousta druhů ptáků, savců či rostlin," vyjmenovává Miklín.

Vernisáž je naplánována na sedmnáctou hodinu a její součástí bude i přednáška na téma vývoje krajiny v okolí Břeclavi a soutoku obou řek. „Při promítání starých leteckých snímků se může každý podívat, jak se změnilo okolí Lednice, Břeclavi či zámečků Pohansko a Lány během uplynulého staletí", láká na vernisáž autor. Výstava bude v Lichtenštejnském domě k vidění až do konce srpna, kdy se přesouvá do Brna.