Vítězslav Vaňkát z Mikulova je nejen fotograf a kameraman, ale také velký milovník dechové hudby. O to víc ho mrzelo, že Mikulov nemá vlastní hody. Proto si vzal do hlavy, že to změní. „Řekněte mi, proč by nemohly být v Mikulově hody? Všude v okolí jsou. K tomuto regionu prostě patří,“ říká muž, který se rozhodl přepsat historii.

V pátek postavil ještě s dalšími nadšenci v amfiteátru máju a v sobotu uspořádal v Mikulově první krojové hody. Jako fyzická osoba za pomoci radnice a proboštství. „Připravoval jsem to asi tři čtvrtě roku,“ prozradil Vaňkát, který se na hody sám oblékl do lidového kroje. „Chyběly nám jenom pánské kroje. Dívčí podlužácké jsou na faře, chodí se v nich každý rok s madonou na Svatý kopeček. Fara nám je dala k dispozici zdarma. Byli nadšení, že chceme takovou akci pořádat. Pánské kroje jsme si půjčili v Bulharech,“ vysvětlil, proč Mikulovští hodovali v podlužáckých krojích. Podle pravidel Podluží se řídily i všechny hodové zvyklosti. Ne všichni krojovaní ale byli z Mikulova.

„Místních je prvních osm párů. Další jsou přespolní. S premiérou nám přijeli pomoci krojovaní z Valtic, Hlohovce, Podivína, Sedlece a Bavor,“ vypočítával hlavní organizátor akce. Sobotní hody začaly v kostele svatého Jana Křtitele, jehož vysvěcení hody oslavují. Pak se krojovaní vydali za starostou města a následoval průvod do amfiteátru. Tam se odehrávala hlavní hodová veselice, která se protáhla až do ranních hodin. Přestože příhraniční město nemá žádnou hodovou tradici, už odpoledne přilákaly mikulovské hody asi tři stovky návštěvníků. Večer se pak jejich počet rozšířil na dobrých pět set padesát. Chasa musela dokonce přivážet další lavičky, aby si všichni měli kam sednout.

„Jsme spokojení. Tolik lidí jsme napoprvé nečekali,“ přiznal Vaňkát. „Za hody jsme rádi. Všude kolem patří k zavedeným tradicím. Je dobře, že se toho někdo chytil i v Mikulově,“ pochvalovala si sobotní premiéru v amfiteátru Hedvika Zálišová z Mikulova. Té se jen odpoledne zdálo, že lidí mohlo přijít ještě o něco víc. První hody ovšem přilákaly i návštěvníky z okolí. „Do tohoto kraje hody určitě patří. Jsme rádi, že jsou teď i v Mikulově,“ odmítla názor, že se snad hody k městu nehodí, Jana Rapantová. Ta se přijela bavit z Klentnice. Vítězslav Vaňkát by z mikulovských hodů rád udělal dobrý zvyk. Obzvláště po vydařené sobotní premiéře. „To víte, že chceme v pořádání hodů v Mikulově pokračovat. Radnice je pro, starosta byl nadšený a přišel se za námi podívat i do amfiteátru. Snad se z mikulovských hodů stane tradice,“ věří otec zakladatel.