Pro hosty je připravený pestrý program, v němž se představí například žákovská cimbálová muzika Kolík. „Dále také skupina žáků tanečního oboru s ukázkami tanců 
a též oblíbený Salonní orchestr s půlnočním blokem vídeňských valčíků a možná 
i něčím navíc," nastínili pořadatelé.

V tanečním sále zahraje po celý večer skupina Merlin 
a v hotelovém sklepě při víně mikulovská cimbálová muzika Klaret, která spolu hraje od roku 2000.

Součástí plesového programu se stane i slosování cen. „Našemu sdružení je věnovali rodiče žáků a další příznivci 
a sponzoři," uvedli členové sdružení rodičů.