„Na výstavě uvidí návštěvníci obrazy pocházející z budovy mikulovského proboštství či sousedícího kolegiátního kostela svatého Václava. Jsou to portréty mikulovských proboštů, obrazy s tématem založení mikulovské kolegiátní kapituly či předání privilegií této kapitule," přiblížila Jana Frantelová mikulovského muzea.

Mezi vystavenými díly, která zdobí či zdobila interiéry mikulovských chrámů, nebude chybět ani zrestaurovaný obraz Ukřižování. Zřejmě nejhodnotnější artefakt, jenž zmizel z kostela svatého Šebestiána na Svatém kopečku, dlouho ukrýval malbu z první poloviny šestnáctého století.

Výstavu doplní panely mapující minulost kapituly svatého Václava v Mikulově, dále vitríny s bohoslužebnými knihami a dalšími cennými liturgickými předměty.

Výstava díky ukázce liturgických rouch přiblíží mistrné řemeslné zpracování obřadních oděvů.

Začátek čtvrteční vernisáže je pět hodin odpoledne na zámku v Mikulově. Výstava mohou lidé navštívit po celou turistickou sezonu až do třetího listopadu.