V kategorii muzikálů se divadelní představení umístilo na prvním místě.

„Děti se nenásilně učily vzájemné snášenlivosti a spolupráci a procvičovaly práci s hlasem a výslovnost,“ uvedla koordinátorka projektu Začni správně Marcela Dytková.