Například na Nový rok vystoupí Eben Trio, v němž se představí klavíristka Terezie Fialová, houslista Roman Patočka a violoncellistka Markéta Kubínová Vrbková.

Za založením sdružení pro pořádání koncertů vážné hudby stojí Jiří Vrbka s přáteli. Nad vznikem Kruhu přátel hudby uvažovali už v minulosti, ale úmysl jim blokovala nevyřešená otázka kvalitního koncertního křídla.

„Klavír v sále základní umělecké školy by sice požadované nároky splňoval, ale nechceme koncertní činnost školy a Kruhu příliš propojovat,“ řekl Vrbka.

Zatímco škola dává příležitost především mladým začínajícím umělcům, studentům konzervatoří a vysokých uměleckých škol, Kruh spolupracuje s profesionálními hudebníky a uměleckými agenturami. Na březnovém koncertu tak vstoupí třeba světově proslulé španělské Trio Kandinsky.

„Chtěli bychom být zárukou udržení nastavené umělecké i společenské úrovně. Líbí se nám představa, že vznikne společenství lidí, kteří se rádi sejdou na kvalitním koncertě v krásném prostředí obrazové galerie,“ uvedl Vrbka.

Spojenec je galerie

Kruh totiž navázal úzkou spolupráci s nedávno otevřenou Galerií Závodný.

„Vzniká v ní jedinečný výstavní a koncertní prostor. Asi před rokem jsem se při náhodném rozhovoru s jejími majiteli zmínil o naší dosud nenaplněné představě fungování sdružení v našem městě. Ukázalo se, že se jejich představy o provozu galerie do značné míry překrývají s našimi záměry,“ popsal Vrbka.

Připomíná přitom mikulovskou kulturní a hudební tradici, která sahá až do období barokního vladaře kardinála Františka Dietrichsteina.

„Nepochybuji o tom, že vážná hudba v Mikulově své místo má. Provozovala ji však vždy celá řada institucí. Muzeum, škola, kulturní středisko, spolky, galerie. Nemáme pocit nedostatku takovéto kultury, spíše dojem určité roztříštěnosti,“ nastínil Vrbka motivaci pro založení sdružení.

U jeho zrodu stálo pět stávajících členů výboru, kteří mají na starosti tvorbu dramaturgického plánu, přípravu grantů, jednání s partnery a sponzory. „Samozřejmě čekáme, že oslovíme veřejnost natolik, že vznikne široký okruh příznivců, kteří si z programové nabídky vyberou i jednotlivé koncerty,“ dodal Vrbka.

DANA SMRČKOVÁ
LUKÁŠ IVÁNEK