Pod maskami převážně pohádkových bytostí či řemeslníků se skrývaly nejen děti z Malučkého Dunajku a velkého Dunajku. Fašankové „Pod šable“ a další masopustní písničky a tance mohli zhlédnout obyvatelé v průběhu obchůzkové trasy. Veselí po dědině vyústilo večer smutečním průvodem v kinosále v čele s márami a na nich basa, kterou Dunajovičtí hlasitě oplakali.