„Autorky se sice věnují odlišným materiálům a technikám, spojuje je však společné téma, které vystihuje název výstavy. Ten odkazuje k vodě v jejím literárním, zvukovém i vizuálním rozměru. Obě se navíc nechaly inspirovat Mikulovem a prostorem tady na zámku, kde svá díla instalovaly,“ uvedl ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. „Snažily jsme se tu vytvořit prostor pro meditaci. Skleněných exponátů se dotýkejte, prosím. Prsty, dechem, čímkoli vás napadne,“ vybídla Štrosová. Výstava potrvá až do konce září.