Domov zde má například čolek dunajský, kuňka obecná, skokan hnědý, ropucha obecná nebo rosnička zelená. S těmito suchozemskými obratlovci, kteří jsou po celý život odkázaní na vodu, se mohou lidé v Kančí oboře nejčastěji setkat nebo alespoň slyšet hlasité zvuky samečků hlavně na jaře. To je totiž doba, kdy se rozmnožují. Výstavu nazvanou Obojživelníci lužního lesa Břeclavska mají šanci zájemci obdivovat do úterý třicátého dubna.