Na padesát dětí z Kobylí, Vrbice, Velkých Pavlovic, Bořetic, Brumovic, ale i Čejkovic zazpívalo za doprovodu cimbálové muziky Vonica z Krumvíře, která s nimi přehlídku připravila.

Malé zpěváčky oblečené v krojích si přišlo do kobylského sálu poslechnout početné publikum. Některé děti vystupovaly už poněkolikáté, ovšem například Klaudie Fridrichová z Vrbice s písničkou Chovali mě maměnka zkoušela štěstí poprvé. Všichni odvážní zpěváčci, kteří si na závěr zazpívali i společně, dostali na památku malé dárky.

(hub)