„Snažím se vymalovat vše, co ve mně je a věřte, že mám v sobě především hodně bolesti, smutku, ale i lásky, odpuštění a hlavně naději,“ nechala se slyšet autorka. Výstavu jejích děl doplnila paličkovaná krajka Marie Hranické z Přibic.

KATEŘINA KOPOVÁ