Do hlasování o Nejlépe opravenou kulturní památku kraje, které začne už prvního února prostřednictvím esemesek, vybrala komise mezi třicet finalistů v kategorii velké stavby kostel svaté Rosálie v Horních Věstonicích, bývalou faru v Klentnici, kostel svatého Bartoloměje v Křepicích a měšťanský dům v Mikulově.

Druhou kategorii – díla výtvarného umění – zastupuje v našem regionu socha svatého Floriána v Horních Věstonicích. Do třetí kategorie, v níž mohou lidé hlasovat pro drobné stavby, doporučila komise pro soutěž boží muku v Hustopečích, kapli svatého Michala v Ladné a židovskou obřadní síň v Podivíně.

Vítězové soutěže si mezi sebou rozdělí tři sta tisíc korun. V první kategorii získá památka s nejvíce hlasy sto padesát tisíc, druhá pak padesát tisíc korun. V druhé a třetí kategorii si vítězové odnesou po padesáti tisících. Bližší informace o hlasování najdou zájemci na stránkách Jihomoravského kraje.