Valtickému Muzejnímu spolku, který akci pořádá, se doposud nepodařilo získat dostatečné množství peněz na obnovení jedinečného nástroje. „Proto jsme oslovili Jiřího Partyku, který je ochotný svým uměním společně se svými kamarády umělci přispět na jejich opravu. Bude to právě uspořádáním koncertů, jejichž dobrovolné vstupné bude pro tyto účely použité," uvedli lidé z valtického spolku.

V programu se představí břeclavský rodák, houslista Jiří Partyka a Spergerův kvintet, jehož je uměleckým vedoucím, či Veronika Holbová. „Muzejní spolek mě požádal o pomoc a já stejně jako moji dávní kolegové z Lidové školy umění v Břeclavi vystoupíme bez nároku na honorář," řekl Partyka.

Účastníci lednového Tříkrálového koncertu se mohou těšit na bohatou hudební nadílku. Rodačka z Ostravy Veronika Holbová vystudovala klasický operní zpěv. Trvale spolupracuje s českými orchestry a také s operními domy u nás i v zahraničí. Od roku 2009 účinkuje v Národním divadle moravskoslezském.

Spergerův kvintet zase zahraje například skladby Vivaldiho či Čajkovského.

Přispět na opravu varhan však mohou i další zájemci, a to na účet 3824 754 319 /0800 a jako variabilní symbol uvést 5555.