Označení národní kulturní památka náleží nejvýznamnějším památkám v zemi. U nás jim tento status na základě doporučení ministerstva kultury přiděluje vláda. Ta na včerejším zasedání rozhodovala o necelé čtyřicítce takových subjektů. A archeologické a speleologické naleziště v Dolních Věstonicích a Pavlově uspělo. Kupodivu již podruhé.

„Archeologické naleziště v Dolních Věstonicích je národně kulturní památkou od července 2008. K doplnění o tento status však stál i zbytek území, něhož se nálezy týkaly. Ten však spadal pod katastr Pavlova a vlekly se s ním nedořešené majetkoprávní vztahy. Po dnešním rozhodnutí tak už nic nestojí v cestě územnímu zkompletování pod významným památkovým označením,“ řekl na vysvětlenou mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.

Naleziště, které vydalo i sošku Věstonické venuše, tvoří komplex sídlišť z období lovců mamutů a rozkládá se na svazích Pálavy v katastru Dolních Věstonic a Pavlova. S návrhem na začlenění mezi národní kulturní památky přišel Archeologický ústav Akademie věd v Brně. Podání návrhu přivítalo i Regionální muzeum v Mikulově, které naleziště spravuje.

„Uznání národně kulturního statusu památce zvyšuje nejen její prestiž, ale zaručuje jí i vyšší ochranu. Z toho vyplývají jak klady v podobě větší návštěvnosti a publicity, tak možná omezení při plánovaných stavebních či organizačních úpravách,“ vysvětlil ředitel mikulovského muzea Petr Kubín.

S takovými úpravami však Kubín do budoucna počítá. „Zpracováváme projekt, který počítá s přesunem vykopávek do zamýšlené stavby v oblasti naleziště. V ní plánujeme odkrýt plochy naleziště, takže počítáme i s pomocí brněnských archeologů. Chceme dát na odiv prostor, který se stal národní kulturní památkou. Pozemek je v rukou soukromého vlastníka, ten se ale s plány seznámil a je jim nakloněný,“ dodal Kubín.

Vykopávky na velké změny počkají v malém muzeu v Dolních Věstonicích, kde seznamují návštěvníky s dávnou historií již řadu let. Z historické budovy z šestnáctého století, která původně sloužila jako radnice, archeologové přesunou exponáty právě na místo jejich nálezu. Na ploše národně kulturní památky pro turisty nyní funguje Archeostezka a Kalendář věků.

S radostí přivítal novinku i starosta Pavlova Vladimír Foltýn. „Myslím, že zájem turistů o naleziště se tímto zvýší. Počítáme i s projektem, který má expozici lidem předvést přímo ve významné lokalitě. Zastřešená konstrukce, která umožní rekreantům návštěvu celoročně a za každého počasí, bude zabezpečena proti klimatickým vlivům,“ nastínil Foltýn.

Statusem národně kulturního dědictví se doposud chlubilo 236 památek v České republice. Včerejším rozhodnutím vlády se jejich výčet rozšíří o dalších osmatřicet. Na seznam národních kulturních památek je však úředníci zapíší až k prvnímu červenci tohoto roku. Po lednickém a valtickém zámku třetí národní kulturní památka břeclavského okresu tak dosáhne po dvou letech kompletní rozlohy.

PETR VLASÁK