V hlavním sále zahrála k tanci i poslechu kapela Raffael a dechová hudba večerka, v Gajdošově sále pobavila přítomné cimbálová muzika Klaret a slovenská hudební dvojice RH Duo a v Sale terreně byla pro návštěvníky připravena diskotéka. Ve foyer vítala příchozí hosty kapela Kvartetno.

Večerem v hlavním sále, kam se shlukovala velká část návštěvníků i z ostatních prostor, vtipně provázeli Aleš Háma a Jakub Wehrenberg. Ve třech vstupech se s latinsko-americkými a standardními tanci představili účastníci soutěže StarDance Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš, kteří se po splnění svých pracovních povinností na plese bavili až do pozdních nočních hodin. Hostem večera měl být také Pavel Novák. Ten však byl kvůli závažnému zhoršení zdravotního stavu převezen do nemocnice a nemohl do Mikulova dorazit.

Podtitul letošního plesu „Možná přijde i Bílá paní“ se vyplnil těsně po půlnoci. Perchta z Rožmberka, která na mikulovském zámku v 15. století strávila značnou část svého života, dorazila do sálu a pomohla vylosovat prvního šťastného výherce tomboly.
Zábava na největším letošním mikulovském plese pokračovala do časných ranních hodin.