Co jste dělal předtím, než jste se stal ředitelem zmiňovaného festivalu?
Po studiích na AMU v Praze jsem působil v Talichově komorním orchestru a poté jsme nastoupil do Symfonického orchestru Českého rozhlasu jako první zástupce koncertního mistra. Také jsem externě spolupracoval s kamarádovou firmou v oblasti kulturních událostí.

Jak jste přišel na nápad založit hudební festival? Kupříkladu v září před vámi zahájí Dvořákova Praha a další festivaly následují, není jich přespříliš?
Tyto velmi kvalitně obsazené festivaly probíhají v Praze. Na jižní Moravě, konkrétně v místech, která měl po mnoho staletí ve správě rod Lichtenštejnů, bude festival každoročně v říjnu. Což není náhodná volba. Nejen že je to příjemné období, ale zmiňovaný šlechtický rod v tomto čase pořádal tradiční hony a slavnosti, při kterých si na svá panství zval hudební soubory z Vídně a Brna. Do nádherných staveb lednicko-valtického areálu bude vdechnut život a jiný rozměr. Zazní i skladby, které se tam kdysi hrály.

Kde jste pátral po těch dobových skladbách?
Byl jsem i v archivu ve Vídni, kde jsem našel faktury za hudební produkce, které každoročně kompletně vystavil kapelník Lichtenštejnů Triebensee svým pánům. Tento skvělý hudebník, který premiéroval na druhý hoboj Mozartovu operu Kouzelná flétna, byl kapelníkem u knížete Aloise I. Po rozpuštění kapely v době napoleonských válek se stal od roku 1816 na třicet let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Pokud budou dostatečné prostředky, rád bych uvedl operu, která se hrála ve Valticích v roce 1801. Bylo to ve své době opravdové kulturní centrum, což není až tak moc známo.

Pro koho je váš festival určený? Koho chcete přilákat?
Festival je pro lidi, kteří chtějí poznat klasickou hudbu ve špičkovém podání. Doufám, že časem vtáhne ve větší míře i místní obyvatele, kteří hudbu jako takovou vnímají skvěle. Bohužel se k nim nedostávala v takové míře, jako tomu bylo a je ve větších městech.

Už máte za sebou první ročník. Jak jej lidé přijali?
Festival v prvním roce navštívilo během dvou koncertů v Lednici a ve Valticích téměř tisíc lidí. Jsem moc rád, že nám po skončení přišlo mnoho pochvalných zpráv. Náš spolek, který celou akci organizuje, to povzbudilo do další práce na festivalu.

Na vašich webových stránkách píšete, že druhý ročník se bude věnovat zejména hudbě Wolfganga Amadea Mozarta a Franze Schuberta. V této souvislosti zmiňujete architekta Lichtenštejnů Josefa Hardtmutha. Jak se to na koncertech projeví?
Josef Hardtmuth byl velkým obdivovatelem klasické hudby. Měl podle historických pramenů velký temperament a penězi podporoval „domácí“ vídeňské koncerty pořádané v sídlech šlechticů a mecenášů, stejně jako zmiňované skladatele.

Máte webové stránky ve třech jazycích. Má mít festival mezinárodní charakter?
Byl bych moc rád, kdyby si festival našel posluchače nejen z jižní Moravy, ale také z Rakouska a Slovenska a možná i z Budapešti. Festival se může stát skutečně mezinárodním nejen díky jednotlivým sólistům i složením souborů na pódiu, ale i obsazením publika.

Plánujete už i další ročníky?
Ano. Třetí ročník se bude věnovat převážně skladbám vídeňského klasicismu, které zněly ve Valticích či Lednici na začátku osmnáctého století. Z tohoto období také zazní skladba Johannese Matthiase Spergera, slavného kontrabasisty a hudebního skladatele, jenž se narodil ve Valticích-Feldbergu.