Návštěvníci mohou na desítkách snímků či pohlednic porovnat kroje, které nosily naši předkové na konci devatenáctého a ve dvacátém století se současnými kroji.

Knihovna zároveň pořádá výtvarnou soutěž pro děti z mateřských a základních škol. Děti mají za úkol namalovat, nakreslit či vyrobit, co se jim na lidových krojích našeho bohatého regionu Podluží líbí nejvíce. Více informací k soutěži na adrase www.knihovna-bv.cz.